chồng tuổi Giáp Tuất 1994 và vợ 1995 thì nên sinh con năm nào

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 và vợ 1995

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh:Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi) Năm sinh của mẹ: 1995 Năm âm lịch: Ất Hợi Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh