Hướng Nhà Cho Nữ Giáp Tuất

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Giáp Tuất 1994 nữ mạng

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 1994 Giáp Tuất Mệnh