Nam tuổi Giáp Tuất 1994 hợp lấy vợ tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Giáp Tuất 1994 của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Giáp Tuất 1994 lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1960 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Giáp => Tương Xung Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1961 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Sửu – Địa chi : Tuất => Lục Hình Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1972 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Ly => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Khắc 7
1973 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Tuất => Lục Hình Cung : Ly – Cung : Ly => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Bình Hòa 7
1977 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1978 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Mậu – Thiên can : Giáp => Tương Phá Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1986 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1987 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Tuất => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9
1996 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2006 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9
2007 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2014 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2016 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *