chọn năm sinh cho chồng Giáp Tuất 1994 và vợ 1997

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 và vợ 1997

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh:Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi) Năm sinh của mẹ: 1997 Năm âm lịch: Đinh Sửu Niên mệnh: Thuỷ – Giản hạ Thuỷ (Nước dưới lạch)