năm sinh con hợp với chồng 1995 và vợ 1992

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 và vợ 1992

Địa Chi của mẹ là Thân xung khắc với Dần của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh:Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi) Năm sinh của mẹ: 1992 Năm âm lịch: Nhâm Thân Niên mệnh: Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu kiếm) Năm