vợ 1995 và chồng 1992 sinh con năm nào là tốt nhất

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Tuất 1994 và chồng 1992

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1992 Năm âm lịch: Nhâm Thân Niên mệnh:Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu kiếm) Năm sinh của mẹ: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi)