chọn năm sinh cho vợ Giáp Tuất 1994 và chồng 1993

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Tuất 1994 và chồng 1993

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1993 Năm âm lịch: Quý Dậu Niên mệnh:Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu kiếm) Năm sinh của mẹ: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên