vợ 1995 và chồng 1996 sinh con năm nào là tốt nhất

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Giáp Tuất 1994 và chồng 1996

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1996 Năm âm lịch: Bính Tí Niên mệnh:Thuỷ – Giản hạ Thuỷ (Nước dưới lạch) Năm sinh của mẹ: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên